Παρασκευή, 29 Μαΐου 2009

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
της Ευσταθίας Δημητρακοπούλου
Η εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά μεταξύ των ηλικιών 6-15, δηλαδή περιλαμβάνει την πρωτοβάθμια [Δημοτικό] και την κατώτερη δευτεροβάθμια [Γυμνάσιο]. Η αρχή της φοίτησης στο Δημοτικό είναι εξαετής και ξεκινά όταν τα παιδιά φτάσουν σε ηλικία 6 ετών. Εκτός από τα κοινά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , λειτουργούν και ειδικά σχολεία που είναι για μαθητές που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης, υπάρχουν και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης [ΙΕΚ] , τα οποία δέχονται απόφοιτους Γυμνασίου και Λυκείου ανάλογα με τις ειδικότητες που προσφέρουν.
Στα ιδρύματα αυτά, εξαρτάται η επίδοση των μαθητών από εξετάσεις εθνικού επιπέδου, που γίνονται στη Β΄ και Γ Τάξη του Λυκείου. Το διάγραμμα αυτό παρουσιάζει συνοπτικά τη δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και δίνει τη γενική εικόνα του. Μια εκτενέστερη ανάλυση του διαγράμματος δείχνει ,ότι το σύνολο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών αποτελεί ένα πλέγμα πιο πολύπλοκο, πολύ επίπεδο και διαφοροποιημένο. Ο κοινός στόχος των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας είναι η προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής προσαρμογής νέων ανθρώπων , που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευσή τους. Τα εκπαιδευτικά μέσα, που αξιοποιούνται για την επίτευξη του βασικού στόχου, πρέπει να υποστηρίζουν τον εκπαιδευόμενο στην προσπάθειά του και να προσαρμόζονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες του. Για να επιτύχουν την προσπάθειά τους, πρέπει να τους υποστηρίξουν στην αντιμετώπιση των δυσκολιών τους ,οι εκπαιδευτές. Οι τελευταίοι, πρέπει να ξέρουν να επεξεργαστούν τις νέες τεχνολογίες και να είναι διατεθειμένοι να συμβάλουν στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Οι βασικές αρχές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας συνίστανται στο ότι πρέπει να συνεργάζονται με τους κοινωνικούς φορείς ,στους οποίους αναφέρεται το πρόγραμμα των σχολείων. Διαμορφώνουν ένα πρόγραμμα σπουδών που μπορεί να αντληθεί με γνώση και εμπειρία. Το πρόγραμμα των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας διαρκεί 18 μήνες και διακρίνεται σε δύο εννεάμηνες περιόδους. Τo εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα καλύπτει 25 ώρες.[21διδακτικές ώρες και 4 ώρες εργαστήρια ] και είναι απογευματινό, από τις 4-30 ή 5-00 έως τις 8-30 ή 9-00. Η ολοκλήρωση της διετούς φοίτησης πιστοποιείται με το απολυτήριο Γυμνασίου. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει διάφορα μαθήματα . Στόχος της διδακτικής στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι να μετατρέψει τα σχολεία αυτά, από τόπο μετάδοσης σε τόπο παραγωγής της γνώσης. Το πρόγραμμα σπουδών, που αναπτύσσει κάθε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, είναι το προϊόν που παράγεται και δε δίνεται έτοιμο στους εκπαιδευτικούς για να το εφαρμόσουν. Το γραφείο συμβουλευτικής ,στο κάθε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, έχει στόχο να καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευομένων που επηρεάζουν την ατομική, επαγγελματική και κοινωνική τους εξέλιξη. Η ψυχολογική υπηρεσία βοηθά τους εκπαιδευμένους να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που προκύπτουν στο σχολικό περιβάλλον και συνεργάζεται με την ομάδα των εκπαιδευτικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: